Datenschutz - Rohde AG | Quality for Industry | Türk
Anasayfa>> Telif Hakkı

Privacy Policy

Web sitesi ziyaretçileri için veri koruma bilgileri

Industriestraße 9, 37176 Nörten-Hardenberg adresine, +49 (0) 5503 9860-0 telefon numarasına ve info@rohde-technics.com e-posta adresine sahip olan Rohde AG olarak bizler aşağıda bu web sitesinde hangi verileri nasıl işlediğimizi sizlere açıklamak istiyoruz. Veri korumasına ilişkin sorularınızın olması halinde, veri koruma yetkilimiz ile dsb@hufenbach.de (www.hufenbach.de) adresinden irtibata geçebilirsiniz.

 

Amaç, yasal dayanaklar, alıcıların kategorileri, veri işlemeye ilişkin saklama süresi

Amaç: Şirketin temsili ve hizmetlerin sunumu ve/veya ürünlerin satışı ve internet üzerinden iletişimin sağlanması

Bu web sitesindeki bilgi işlemin amacı, şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgiler sağlamak olup, kullanıcıların evdeki ilgili kişilerle irtibata geçebilme olasılığı hedeflenmiştir.

Ayrıca, kişisel verileri aşağıdaki yasal dayanaklara göre işleriz:

  • Madde 6 paragraf 1 cümle a DSGVO, ilgili kişinin rızasıyla kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanaktır.
  • Madde 6 paragraf 1 cümle b DSGVO, gerekli sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması ve ilgili kişilerin sözleşmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verilerin gerekli şekilde işlenmesi içindir.
  • Madde 6 paragraf 1 cümle c DSGVO, gerektiğinde AB'nin yürürlükteki yasasına veya DSGVO'nun tamamen veya kısmen uygulanabilir olduğu bir ülkenin yürürlükteki yasasına uygun olarak tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla kişisel verilerin gerekli şekilde işlenmesi içindir.
  • Madde 6 paragraf 1 cümle f DSGVO, kişinin temel özgürlükleri ve temel hakları ve aynı zamanda çıkarları ağır basmadığı sürece, bizim veya üçüncü şahısların meşru menfaatlerini korumak amacıyla kişisel verilerin gerekli şekilde işlenmesi içindir. Meşru menfaatler, bilhassa web sitemize bilgi sağlayabilen işletmecilik menfaatleri, bilgi güvenliği, kendi yasal taleplerimizi yerine getirilmesi ve diğer yasal yönetmeliklere uyma konusundaki menfaatlerimizdir.

Bu amaçla, hizmet sunumu bağlamında, gizlilik ve veri koruma yükümlülüklerine yönelik hizmet sağlayan şirketleri münferit olarak kullanırız. Yetkili makamlara iletilme işlemi sadece uygun yasal yönetmelikler ortaya çıktığında gerçekleşir. Üçüncü ülkelere verilerin aktarılması söz konusu değildir.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızla bağlantınız kurulacaktır. Bu sırada aşağıda toplanan bilgiler geçici sistem dosyalarında saklanır ve otomatik olarak kaydedilir: Cihazınızın IP adresi, erişim tarihi ve saati, erişilen dosyaların adı ve URL'si, hangi web sitesinden eriştiğiniz veya hangi web sitesinin sizi bizim web sitemize yönlendirdiği (yönlendirici URL), kullanılan tarayıcı ve varsa cihazınızın işletim sistemi ve sağlayıcınızın adı.

Sözü edilen veriler sorunsuz bağlantı kurulumu ve sistem güvenliği amacıyla tarafımızca işlenmektedir. Elde edilen bağlantı verileri, otomatik olarak silinir ve genellikle yedi günden fazla tutulmaz. Web sitesi uygun şekilde kullanılmadığında, delil amacıyla muhafaza edilmesi gereken günlük dosyaları, olay aydınlığa kavuşturuluncaya kadar depolanır.

 

Çerezlerin kullanımı

Bu web sitesi, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesi kullanımının analizine olanak sağlayan sözde "çerezleri” ve metin dosyalarını kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanım şeklinizle ilgili çerez tarafından oluşturulan bilgiler, web sitesinde ziyaretçi davranışlarını değerlendirmek ve bilgi sunularını geliştirmek amacıyla kullanılır. Veri işleme için yasal dayanak, DSGVO’nin madde 6 paragraf 1 cümle f bendidir (meşru çıkarlar). Web sitesinin optimizasyonu böyle bir meşru taleptir. Toplanan bilgiler sadece iç istatistiki değerlendirme içindir ve üçüncü taraflara aktarılmaz. Çerezler iki yıl sonra silinmektedir. Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz; Ancak, bu durumda, bu web sitenin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınızı özellikle belirtmek isteriz. Verilerin toplanması anonim olarak gerçekleşir; toplanan veriler sizinle ilişkilendirilemez.

 

Google Analytics
Bu web sitesi, Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesi kullanımının analizine olanak sağlayan sözde "çerezleri” ve metin dosyalarını kullanmaktadır. Bu işlem için yasal dayanak, DSGVO’nin madde 6 paragraf 1 cümle a bendi uyarınca sizin onayınızdır. Bu web sitesini kullanımınıza ilişkin çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler genelde ABD'de bir Google sunucusuna aktarılır ve burada saklanır. Ancak, bu web sitesinde IP anonimleştirme özelliği aktif hale getirilirse, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan ülkelerde önceden kısaltılır.

Sadece olağanüstü durumlarda, tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilir ve burada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleriyle ilgili raporlar oluşturmak ve web sitesi ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri web sitesi operatörüne iletmek için kullanacaktır. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez.

Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz; Ancak, bu durumda, bu web sitenin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayacağınız konusunda dikkatinizi çekeriz. Buna ilaveten, çerezler tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilişkili verilerin (IP adresiniz dahil) Google tarafından toplanmasını ve aynı zamanda bu verilerin Google tarafından işlenmesini aşağıdaki bağlantıdan mevcut tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

 

Google Haritalar Entegrasyonu
Harita yerleştirmek için Google Haritalar'ı kullanıyoruz. Burada bir arayüz (API) ile Google Ireland Ltd. sunucularına bağlantı sağlanır. Google‘a minimum olarak IP adresi, web sitemizin URL’si (İnternet adresi) ve kullanım tarihi / saati iletilir. Transferin yasal temeli DSGVO (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Madde 6 paragraf 1 b) fıkrasına göre  Google Ireland Ltd. ile olan sözleşmemiz (https://www.google.com/intl/tr/help/terms_maps.html) ve onunla bağlantılı olarak şu adreste bulabileceğiniz DSGVO (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)  Madde 26’ya uygun ortak sorumluluğu düzenleyen sözleşmedir: https://privacy.google.com/intl/tr/businesses/mapscontrollerterms/.

Bu bağlamda, ziyaretçiler Google Haritalar’ı kullanırken Google ile doğrudan bir kullanıcı ilişkisi içine girerler. Daha fazla bilgiyi https://www.google.com/policies/privacy adresindeki ayrıntılı Google Veri Koruma Beyanında bulabilirsiniz.

 

YouTube’un entegrasyonu
Videoları yerleştirmek için YouTube'u kullanırız (DSGVO'ya göre yasal dayanak: Madde 6 paragraf 1 cümle f, web sitemizin işletilmesi ve YouTube kodunda izleme işlevlerinin devre dışı bırakılmasıyla taraflarının menfaatlerinin göz önünde bulundurulması). Google Ireland Ltd, AB-ABD ve İSVİÇRE-ABD Gizlilik Kalkanı kapsamında uygun bir veri koruması sağlamayı taahhüt etmiştir. Buna ilişkin daha fazla bilgi https://www.google.com/policies/privacy/ adresinde Google’ın kapsamlı gizlilik politikasında bulunmaktadır, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

LinkedIn Insights Tag
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından sağlanan bir hizmet olan LinkedIn Insights Tag'ı web sitemizde kullanıyoruz. Kullanım amacı, LinkedIn'deki reklamlarımızın başarısını analiz etmektir. LinkedIn Insight-Tag, web sitesinin ziyaretçileri hakkında veri toplar: URL, yönlendiren URL, IP adresi, aygıt ve tarayıcı özellikleri (kullanıcı aracısı) ve zaman damgası.

IP adresleri kısaltılır veya özetlenir (aygıtlar arasında üyelere ulaşmak için kullanılıyorsa). Üyelerin doğrudan tanımlayıcıları, verileri takma ad haline getirmek için yedi gün içinde kaldırılır. Bu kalan takma adlı veriler daha sonra 180 gün içinde silinecektir.  Bizim için işleme kişisel olarak size atanamaz (IP maskeleme). Verilerin ABD'deki LinkedIn Corporation'a iletilmesi, kullanım sırasında göz ardı edilemez. Veriler yalnızca ABD'ye, Sanatın gerekleri halinde aktarılır. 44 ve devamı GDPR karşılanmaktadır.

Kullanımın yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca verdiğiniz onaydır. Onay aracımızın ayarları aracılığıyla gelecekte geçerli olacak şekilde onayınızı istediğiniz zaman değiştirebilir veya bu bağlantı aracılığıyla işlemeye itiraz edebilirsiniz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Bir LinkedIn profiliniz varsa, LinkedIn ayarlarında profiliniz için LinkedIn teknolojisine sahip tüm web siteleri için merkezi olarak veri toplamayı ayarlayabilirsiniz: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising
LinkedIn'de veri korumasına ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Facebook-Pixel
Web sitemizde "Facebook-Pixel" ile Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dan bir hizmet kullanıyoruz. Kullanım için yasal dayanak, GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca verdiğiniz onaydır. Pixels kullanımına, ilerisi için geçerli olacak şekilde, istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Bunu yapmak için çerez ayarlarına gidin. [Bağlantı]

Facebook pikseli ile, eğer bir Facebook kullanıcısıysanız, web sitemizi ziyaretinizden sonra Facebook'ta ilgili reklamları gösterebiliriz; örneğin, ürün yelpazemizden belirli ürünlerle ilgileniyorsanız. Geri dönüş yolu, örneğin Facebook'taki reklamlarımızdan birine tıklarsanız ve web sitemize giderseniz, Facebook-Pixel ile de ölçülebilir. Genel olarak, Facebook'taki reklam etkisini kontrol etmek ve böylece reklam malzemesini optimize etmek istiyoruz.

Bizdeki hesabınıza bir bağlantı veya diğer hizmetlere bir bağlantı gerçekleşmez. Daha fazla veri koruma bildirimi https://www.facebook.com/policy adresinde bulunabilir. Bir Facebook kullanıcısı olarak, size hangi reklamların gösterileceğini de Facebook içinde kontrol edebilirsiniz. Pixels kullanıldığında, verilerin ABD'ye aktarılacağı göz ardı edilemez. Veriler yalnızca ABD'ye, Sanatın gerekleri halinde aktarılır. 44 ve devamı GDPR karşılanmaktadır.

 

Microsoft Reklamcılığı
Microsoft arama motoru Reklamcılığındaki hangi reklamlarımızın sitemizde kullanıcı eylemlerine, örneğin siparişlere yol açtığını belirlemek istiyoruz. Bu, çevrimiçi teklifimizi optimize etmeye yarar.

Tanımlama bilgilerinin kullanılması nedeniyle, GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca yasal dayanak sizin onayınızdır. Bu amaçla, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD'nin bir hizmeti olan "Bing Ads"i kullanıyoruz. Bing'de bir reklama tıklarsanız, aygıtınızda bir çerez depolanır. Daha sonra web sitemizde tanımlanmış bir sayfaya ulaşırsanız, bunu reklam ve amaçlanan etki ("dönüşüm ölçümü") arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanabiliriz.

Yalnızca elde edilen toplam dönüşüm sayısını ölçebiliriz. Bu bağlamda, Microsoft'a hiçbir kişisel veri iletilmez. Tarayıcınızdaki tanımlama bilgileri ayarını devre dışı bırakarak Bing Ads'in izlenmesine itiraz edebilirsiniz. Alternatif olarak, Microsoft devre dışı bırakma hizmetini kullanın:http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Microsoft'un gizlilik politikası burada bulunabilir: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

Newsletter
Haber bülteninin gönderilme amacı, şirketimizin yeni ürün ve hizmetleri hakkında sizi bilgilendirmektir. Veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Bir haber bültenine kaydolurken, çift katılım prosedürü kullanılır; bu, size gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayarak haber bülteni talebinizi aktif olarak onaylamanız gerektiği anlamına gelir. "Aboneliği İptal Et" bağlantısına tıklayarak istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz. Ayrıca bize e-posta yoluyla abonelikten çıkma talebinizi şu adrese gönderebilirsiniz marketing@rohde-technics.com.

 

Bilgi edinme, düzeltme, silme, itiraz etme ve veri taşınabilirliğine ilişkin hakkınız

Dilediğiniz zaman verilere ilişkin bilgi edinme, düzeltme ve silme hakkınızı kullanabilirsiniz. Sadece yukarıda açıklanan yöntemlerden bir tanesini kullanarak bizimle iletişime geçin. Bizden bir verinin silinmesini talep ederseniz, biz verileri ancak yasal olarak saklamakla yükümlüyüz, verilerinize erişim kısıtlanacaktır (engellenecektir). Aynısı itiraz durumunda da geçerlidir. Veri taşınabilirliği hakkınızı, teknik imkânlar alıcıda ve bizde olduğu sürece kullanabilirsiniz.

 

Temyiz etme hakkı

Veri koruma denetleyici kurumuna dilediğiniz zaman temyiz etme imkânınız vardır.

 

Veri Güvenliği/ Şifreleme

Bu web sitesi "Güvenli Köprü Metni Aktarım Protokolü" (https) kullanır. Tarayıcınız ve sunucumuz arasındaki bağlantı şifrelenir.

 

Bu veri güvenliği beyanının güncelliği ve değişimi

Bu veri güvenliği beyanının içeriğini dilediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır. Bu, genellikle kullanılan hizmetlerin iyileştirilmesi veya uyarlanması gerektiğinde gerçekleştirilir. Mevcut veri güvenliği beyanını web sitemizde görebilirsiniz. Bu beyanın sürümü: 13.05.2018

 

Copyright

Bu İnternet sayfasının tüm içerikleri telif hakları yasasıyla koruma altındadır. Tüm haklar istisnasız ve yalnızca Rohde AG şirketine aittir. Metinlerin, metin bölümlerinin, grafiklerin, resimlerin, animasyonların veya videoların Rohde AG şirketinin yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Verilerin hem ticari amaçla kopyalanması, dağıtılması, değiştirilmesi hem de üçüncülerin erişimine açılması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca bazı sayfalar telif hakkı üçüncülere ait olan resimler içermektedir.

 

Hatırlatma

Rohde AG İnternet sayfaları kısmen başka İnternet sayfalarına giden linkler içermektedir. Rohde AG şirketinin bu diğer İnternet sayfalarının veri koruma stratejisi veya içerikleri için hiç bir şekilde sorunlu olmadığını altını çizerek vurgulamaktayız.
Rohde AG şirketi çevrimiçi dokümantasyonunda yanlışlıkların bulunabileceği ve teknik değişikliklerle ilgili hakkını saklı tutmaktadır.

 

Markalar ve ticari işaretler

Şayet başka bir bilgi verilmemiş ise Rohde AG İnternet sayfasındaki tüm markalar ve ticari işaretler markalar kanunu çerçevesinde koruma altındadır. Bu özellikle markalar, logolar ve amblemler için geçerlidir.

 

Garanti

Rohde AG İnternet sayfası mümkün olan azami itinayla hazırlanmıştır. Buna rağmen içerdiği bilgilerin hatasızlığı ve hassasiyeti için hiçbir sorumluluk kabul edilemez ve garanti verilemez. Doğrudan veya dolaylı olarak bu İnternet sayfasının kullanılmasından kaynaklanan hasarlar için her türlü mesuliyet, bunlar Rohde AG şirketinin ağır ihmalinden veya kötü niyetinden kaynaklanmadığı sürece hariç tutulmuştur.

 

Lisans

Rohde AG İnternet sayfalarında bulunan patentler, markalar ve telif hakları gibi tüm fikri mülkiyetler koruma altındadır. Bu web sayfaları üzerinden veya nedeniyle Rohde AG'ye, Rohde AG tarafından görevlendirilmiş ticari partnerlere veya üçüncülere ait fikri mülkiyetin kullanılması için hiçbir lisans verilmemektedir ve türetilemez.

 

Teknik Önkoşullar

Adobe® Reader
Bazı Rohde AG İnternet sayfaları PDF dokümanları içermektedir. Bu dokümanları izlemek için Adobe® Reader programına ihtiyacınız var. Bu programı belirtilen adresten indirebilirsiniz: http://www.adobe.com

 

Rohde AG İnternet sayfaları için sorumlu olanlar

 
Rohde AG


Fabrika Nörten-Hardenberg:
Industriestraße 9
D-37176 Nörten-Hardenberg
Telefon: +49 (0) 5503 9860-0
Faks: +49 (0) 5503 9860-11
E-Mail: info@rohde-technics.com

Fabrika Göttingen:
Maschmühlenweg 155
D-37081 Göttingen
Telefon: +49 (0) 551 34431
Faks: +49 (0) 551 374947

Denetleme Kurulu Başkanı:
Prof. Hans Georg Näder

Yönetim Kurulu Başkanı:
Dipl.-Ing. Günter Rohde

Merkez ve Sulh Mahkemesi:
Göttingen HRB-Nr. 3415

Ust-Id-Nr.:
DE 814536959

Date of this information: April 1, 2024

Temas

Rohde AG

Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg

Tel.: +49 (0) 5503 9860-0
Fax: +49 (0) 5503 9860-11 
 
info@rohde-technics.com