Ochrona danych - Rohde AG | Quality for Industry | Polskie
Strona główna>> Ochrona danych

Ochrona danych

Informacje o ochronie danych dla odwiedzających stronę

My, Rohde AG, Industriestraße 9, 37176 Nörten-Hardenberg, telefon: +49 (0) 5503 9860-0, email: info@rohde-technics.com chciałbyś wyjaśnić poniżej, jakie  Państwa dane przetwarzamy na tej stronie. W razie pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@dsb-moers.de.

 

Cel, podstawa prawna, kategorie odbiorców, czas zapisywania podczas przetwarzania danych

Cel: Prezentacja firmy i świadczenie usług i / lub sprzedaż produktów oraz komunikacja za pośrednictwem Internetu

Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej są informacje o produktach i usługach naszej firmy, jak również umożliwienie użytkownikom kontaktu z odpowiednimi osobami kontaktowymi w firmy.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

  • art. 6 pkt 1 lit. a RODO w sprawie przetwarzanie danych osobowych za zgodą podmiotu danych.
  • art. 6 pkt 1 lit. b RODO w sprawie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia umowy z podmiotem danych, a także o przeprowadzenia odpowiednich działań przedumownych.
  • art. 6 pkt 1 lit. c RODO w sprawie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlegamy zgodnie z obowiązującym prawem UE lub zgodnie z obowiązującym prawem kraju, w którym RODO jest w pełni lub częściowo stosowane.
  • art. 6 pkt 1 lit. f RODO w sprawie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, chyba że przeważają podstawowe wolności i podstawowe prawa i interesy podmiotu danych. Uzasadnionymi interesami są w szczególności nasze interesy biznesowe w zakresie możliwości udostępnienia naszej strony internetowej, bezpieczeństwa informacji, egzekwowania własnych roszczeń prawnych i przestrzegania innych przepisów prawnych.

W tym celu korzystamy z usług dostawców zobowiązanych odrębnie do zachowania poufności i ochrony danych. Przekazywanie danych urzędom odbywa się tylko w przypadku, gdy wymagają tego priorytetowe przepisy prawne. Przekazywane danych do państw trzecich nie ma miejsca.

Podczas odwiedzania tej strony zostanie nawiązane połączenie z Państwa przeglądarką. Niżej wymienione informacje są pobierane i tymczasowo przechowywane w plikach systemowych oraz automatycznie rejestrowane: Adres IP urządzenia, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL pobranych plików, strona internetowa, z której uzyskano dostęp lub z której nastąpiło przekierowanie do naszej strony internetowej (URL strony odsyłającej), używana przeglądarka oraz ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia i nazwa operatora.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w celu bezproblemowego ustanowienia połączenia i bezpieczeństwa systemu. Dane połączenia są automatycznie usuwane, zwykle w ciągu maksymalnie siedmiu dni. W razie nadużycia strony internetowej, dane dziennika, których dalsze przechowywanie jest konieczne do celów dowodowych, będą przechowywane do czasu wyjaśnienia incydentu.

 

Korzystanie z plików cookie
Ta strona internetowa wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny są wykorzystywane do analizy zachowania gości strony internetowej i ulepszania naszej oferty informacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Optymalizacja strony internetowej jest takim uzasadnionym interesem. Uzyskane informacje służą wyłącznie do wewnętrznej analizy statystycznej i nie będą przekazywane stronom trzecim. Pliki cookie są usuwane po dwóch latach. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może być utrudnione korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny. Gromadzenie danych odbywa się anonimowo; zebrane dane nie odnoszą się do Państwa osoby.

 

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika  udzialona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jednakże w przypadku uaktywnienia anonimizacji adresu IP w danej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Z upoważnienia operatora tej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania korzystania z witryny internetowej przez danego użytkownika oraz świadczenia na rzecz operatora witryny internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny sieciowej i Internetu. Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto można uniemożliwić pozyskiwanie i przetwarzanie przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Integracja Google Maps
Używany Google Maps do osadzania maps. W ich przypadku następuje nawiązanie połączenia przez interfejs (API) z serwerami firmy Google Ireland Ltd. Do Google wysyłane są co najmniej: adres IP, adres URL (adres internetowy) naszej strony internetowej oraz data/godzina użytkowania. Podstawą prawną przesyłania jest nasza umowa z firmą Google Ireland Ltd. (https://www.google.com/intl/pl_PL/help/terms_maps/) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w połączeniu z umową o wspólnej odpowiedzialności wg art. 26 RODO, którą mona wywołać tutaj: https://privacy.google.com/intl/pl/businesses/mapscontrollerterms.
W związku z tym, podczas korzystania z Google Maps, odwiedzający wchodzą w bezpośrednią relację użytkowania z Google. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w szczegółowej Polityce Prywatności Google https://www.google.com/policies/privacy.

 

Integracja YouTube
Używamy YouTube do osadzania filmów (podstawa prawna według RODO: art. 6 ust. 1 lit. f z obsługą naszej strony internetowej i uwzględnieniem interesów podmiotów danych przez dezaktywację funkcji śledzenia w kodzie YouTube). Firma Google Irland Ltd. zobowiązała się zapewnić odpowiednią ochronę danych w ramach amerykańsko-europejskiej i amerykańsko-szwajcarskiej Privacy Shield. Więcej informacji znajduje się w wyczerpującym oświadczeniu o ochronie danych  Google https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Matomo
Używamy oprogramowania Matomo do analizy i statystycznej oceny korzystania z witryny. Interesy te są uzasadnione w kontekście art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO. Informacje generowane na temat korzystania z witryny są przesyłane na nasze serwery i gromadzone w pseudonimizowanych profilach użytkowania. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z witryny oraz do projektowania witryny zgodnie z wymaganiami. Informacje te nie są przekazywane osobom trzecim. W żadnym wypadku adres IP nie będzie łączony z innymi danymi dotyczącymi użytkownika. Adresy IP są anonimowe, aby uniemożliwić ich przypisanie (maskowanie adresów IP).

 

LinkedIn Insights Tag
Na naszej stronie internetowej korzystamy z LinkedIn Insights Tag, usługi firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Celem użycia jest analiza powodzenia naszej reklamy na LinkedIn. LinkedIn Insight Tag zbiera dane o odwiedzających witrynę: adres URL, adres URL strony odsyłającej, adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki (apikacja kliencka) oraz znacznik czasu. "

Adresy IP są skracane lub szyfrowane (jeśli są używane do docierania do użytkowników na różnych urządzeniach). Bezpośrednie identyfikatory użytkowników są usuwane w ciągu 7 dni w celu pseudonimizacji danych. Pozostałe spseudonimizowane dane są usuwane w ciągu 180 dni. Przetwarzanie nie może być przypisane do konkretnej osoby (maskowanie IP). Podczas korzystania z danych nie można wykluczyć przesyłania ich do LinkedIn Corporation w USA. Dane są przekazywane do USA tylko wtedy, gdy spełnione są wymagania art. 44 i nast. RODO.

"Podstawą prawną do korzystania z Twoich danych jest wyrażenie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość za pomocą ustawień lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych za pośrednictwem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Jeśli masz profil na LinkedIn, ustaw gromadzenie danych centralnie dla wszystkich stron internetowych z technologią LinkedIn dla swojego profilu w ustawieniach LinkedIn:https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

Informacje na temat ochrony danych w LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. "

 

Facebook-Pixel
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi ""Facebook-Pixel"" firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Podstawą prawną do korzystania jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz sprzeciwić się użyciu Facebook-Pixel w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu przejdź do ustawień plików cookies. [Link] "

Jeśli jesteś użytkownikiem Facebook, możemy użyć Facebook-Pixel do wyświetlania odpowiednich reklam na Facebook po Twojej wizycie na naszej stronie internetowej, jeśli np. jesteś zainteresowany produktami z naszej oferty lub jeśli klikniesz jedną z naszych reklam na Facebook i przejdziesz na naszą stronę internetową. Chcielibyśmy w ten sposób kontrolować efekt reklamowy na Facebook, a tym samym zoptymalizować materiały reklamowe.

Link do Twojego konta u nas lub link do innych usług nie występuje. Więcej informacji o ochronie danych można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policy. Jako użytkownik Facebook możesz również kontrolować, które reklamy mają być wyświetlane. W przypadku korzystania z Facebook-Pixel nie można wykluczyć, że dane zostaną przesłane do USA. Dane są przekazywane do USA tylko wtedy, gdy spełnione są wymagania art. 44 i nast. RODO.

 

Microsoft Advertising
Chcielibyśmy ustalić, które z naszych reklam w wyszukiwarce Microsoft Advertising doprowadziły do działań użytkowników na naszej stronie internetowej, np. do zamówień. Służy to optymalizacji naszej oferty."

Podstawą prawną do wykorzystywania plików cookies jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tym celu korzystamy z usługi „Bing Ads” firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Jeśli klikniesz reklamę w Bing, plik cookie zostanie zapisany na Twoim urządzeniu. Jeśli dotrzesz do określonej pozycji na naszej stronie internetowej, możemy ją wykorzystać do określenia związku między reklamą a zamierzonym efektem („pomiar konwersji”).

Możemy mierzyć tylko całkowitą liczbę osiągniętych konwersji. W tym kontekście żadne dane osobowe nie są przesyłane do firmy Microsoft. Możesz sprzeciwić się śledzeniu Bing Ads, wyłączając ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce. Możesz też skorzystać z usługi rezygnacji: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Oświadczenie Microsoft o ochronie danych można znaleźć tutaj: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

Państwa prawo do informacji, sprostowania, odwołania, sprzeciwu i przenoszenia danych

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji, poprawiania i usuwania danych. W tym celu proszę skontaktować  się z nami w sposób opisany powyżej. Jeśli chcą Państwo usunąć dane, ale my nadal będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania danych, dostęp do Państwa danych będzie ograniczony (zablokowany). To samo dotyczy sprzeciwu. Mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, o ile odbiorca i my posiadamy odpowiednie możliwości techniczne.

 

Prawo do złożenia skargi

W każdej chwili mają Państwo możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.

 

Bezpieczeństwo danych / szyfrowanie

Ta strona korzysta z protokołu „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Połączenie między Państwa przeglądarką a naszym serwerem jest szyfrowane.

 

Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie. Zwykle odbywa się to w przypadku rozwoju lub dostosowywania wykorzystywanych usług. Aktualne oświadczenie o ochronie danych jest dostępne na naszej stronie internetowej. Stan niniejszego oświadczenia:  13.05.2018

 

Copyright

Wszystkie treści niniejszej strony internetowej są prawnie chronione. Wszelkie prawa posiada wyłącznie firma Rohde AG. Bez zgody Rohde AG zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie lub kopiowanie tekstów, fragmentów tekstów, grafik, zdjęć, animacji lub nagrań video. Zabronione jest kopiowanie, rozszerzanie lub zmiana tekstów w celach komercyjnych oraz ich udostępnianie osobom trzecim.

Ponadto niektóre strony zawierają obrazy, które podlegają prawu autorskiemu osób trzecich.

 

Wskazówki

Strony internetowe Rohde AG zawierają częściowo linki do innych stron internetowych. Zaznaczamy, że Rohde AG nie ponosi odpowiedzialności za strategie ochrony danych lub treści tych stron internetowych.

Rohde AG zastrzega sobie prawo do pomyłek lub zmian technicznych w dokumentacji online.

 

Marki i znaki towarowe

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Rohde AG są chronione prawem o znakach towarowych. Dotyczy to szczególnie marek, logo oraz emblematów.

 

Gwarancja

Strona internetowa Rohde AG została stworzona z zachowaniem najwyższej staranności. Mimo to nie można zagwarantować bezbłędności i dokładności zamieszczonych tam informacji. Rohde AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z pośredniego lub bezpośredniego wykorzystywania niniejszych stron internetowych, o ile szkody te nie powstały w skutek celowego działania lub poważnych zaniedbań Rohde AG.

 

Licencja

Własność intelektualna zawarta na stronach internetowych Rohde AG jak patenty, marki i prawa autorskie jest chroniona. Niniejsze strony internetowe nie udzielają licencji do użytkowania własności intelektualnej firmy Rohde AG, partnerów handlowych firmy Rohde AG oraz osób trzecich.

 

Wymagania techniczne

Adobe® Reader
Niektóre strony internetowe Rohde AG zawierają dokumenty PDF. W celu przeglądania tych dokumentów konieczny jest program Adobe® Reader, który można pobrać tutaj: http://www.adobe.com

 

Odpowiedzialność za strony Rohde AG

 

Rohde AG


Zakład Nörten-Hardenberg:
Industriestraße 9
D-37176 Nörten-Hardenberg
Telefon: +49 (0) 5503 9860-0
Faks: +49 (0) 5503 9860-11
E-mail: info@rohde-technics.com

Zakład Göttingen:
Maschmühlenweg 155
D-37081 Göttingen
Telefon: +49 (0) 551 34431
Faks: +49 (0) 551 374947

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Prof. Hans Georg Näder

Prezes Zarządu:
Dipl.-Ing. Günter Rohde

Siedziba sądu okręgowego:
Göttingen HRB-Nr. 3415

Numer identyfikacji podatkowej:
DE 814536959

Kontakty na świecie

Rohde AG

Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg

Tel.: +49 (0) 5503 9860-0
Faks: +49 (0) 5503 9860-11 
 
info@rohde-technics.com