Strona główna>> Ochrona danych

Ochrona danych

Informacje o ochronie danych dla odwiedzających stronę

My, Rohde AG, Industriestraße 9, 37176 Nörten-Hardenberg, telefon: +49 (0) 5503 9860-0, email: info@rohde-technics.com chciałbyś wyjaśnić poniżej, jakie  Państwa dane przetwarzamy na tej stronie. W razie pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@dsb-moers.de.

 

Cel, podstawa prawna, kategorie odbiorców, czas zapisywania podczas przetwarzania danych

Cel: Prezentacja firmy i świadczenie usług i / lub sprzedaż produktów oraz komunikacja za pośrednictwem Internetu

Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej są informacje o produktach i usługach naszej firmy, jak również umożliwienie użytkownikom kontaktu z odpowiednimi osobami kontaktowymi w firmy.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

  • art. 6 pkt 1 lit. a RODO w sprawie przetwarzanie danych osobowych za zgodą podmiotu danych.
  • art. 6 pkt 1 lit. b RODO w sprawie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia umowy z podmiotem danych, a także o przeprowadzenia odpowiednich działań przedumownych.
  • art. 6 pkt 1 lit. c RODO w sprawie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlegamy zgodnie z obowiązującym prawem UE lub zgodnie z obowiązującym prawem kraju, w którym RODO jest w pełni lub częściowo stosowane.
  • art. 6 pkt 1 lit. f RODO w sprawie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, chyba że przeważają podstawowe wolności i podstawowe prawa i interesy podmiotu danych. Uzasadnionymi interesami są w szczególności nasze interesy biznesowe w zakresie możliwości udostępnienia naszej strony internetowej, bezpieczeństwa informacji, egzekwowania własnych roszczeń prawnych i przestrzegania innych przepisów prawnych.

W tym celu korzystamy z usług dostawców zobowiązanych odrębnie do zachowania poufności i ochrony danych. Przekazywanie danych urzędom odbywa się tylko w przypadku, gdy wymagają tego priorytetowe przepisy prawne. Przekazywane danych do państw trzecich nie ma miejsca.

Podczas odwiedzania tej strony zostanie nawiązane połączenie z Państwa przeglądarką. Niżej wymienione informacje są pobierane i tymczasowo przechowywane w plikach systemowych oraz automatycznie rejestrowane: Adres IP urządzenia, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL pobranych plików, strona internetowa, z której uzyskano dostęp lub z której nastąpiło przekierowanie do naszej strony internetowej (URL strony odsyłającej), używana przeglądarka oraz ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia i nazwa operatora.

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w celu bezproblemowego ustanowienia połączenia i bezpieczeństwa systemu. Dane połączenia są automatycznie usuwane, zwykle w ciągu maksymalnie siedmiu dni. W razie nadużycia strony internetowej, dane dziennika, których dalsze przechowywanie jest konieczne do celów dowodowych, będą przechowywane do czasu wyjaśnienia incydentu.

 

Korzystanie z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny są wykorzystywane do analizy zachowania gości strony internetowej i ulepszania naszej oferty informacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Optymalizacja strony internetowej jest takim uzasadnionym interesem. Uzyskane informacje służą wyłącznie do wewnętrznej analizy statystycznej i nie będą przekazywane stronom trzecim. Pliki cookie są usuwane po dwóch latach. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może być utrudnione korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny. Gromadzenie danych odbywa się anonimowo; zebrane dane nie odnoszą się do Państwa osoby.

 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda Użytkownika  udzialona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej są z reguły wysyłane do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jednakże w przypadku uaktywnienia anonimizacji adresu IP w danej witrynie internetowej, adres IP użytkownika zostaje jednak wcześniej skrócony na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w Stanach Zjednoczonych wysyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Z upoważnienia operatora tej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania korzystania z witryny internetowej przez danego użytkownika oraz świadczenia na rzecz operatora witryny internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny sieciowej i Internetu. Adres IP użytkownika przekazywany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto można uniemożliwić pozyskiwanie i przetwarzanie przez firmę Google danych generowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika), pobierając i instalując dodatek do przeglądarki internetowej dostępny pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Integracja Google Maps
Używany Google Maps do osadzania maps. W ich przypadku następuje nawiązanie połączenia przez interfejs (API) z serwerami firmy Google Ireland Ltd. Do Google wysyłane są co najmniej: adres IP, adres URL (adres internetowy) naszej strony internetowej oraz data/godzina użytkowania. Podstawą prawną przesyłania jest nasza umowa z firmą Google Ireland Ltd. (https://www.google.com/intl/pl_PL/help/terms_maps/) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO w połączeniu z umową o wspólnej odpowiedzialności wg art. 26 RODO, którą mona wywołać tutaj: https://privacy.google.com/intl/pl/businesses/mapscontrollerterms.
W związku z tym, podczas korzystania z Google Maps, odwiedzający wchodzą w bezpośrednią relację użytkowania z Google. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w szczegółowej Polityce Prywatności Google https://www.google.com/policies/privacy.

Integracja YouTube

Używamy YouTube do osadzania filmów (podstawa prawna według RODO: art. 6 ust. 1 lit. f z obsługą naszej strony internetowej i uwzględnieniem interesów podmiotów danych przez dezaktywację funkcji śledzenia w kodzie YouTube). Firma Google Irland Ltd. zobowiązała się zapewnić odpowiednią ochronę danych w ramach amerykańsko-europejskiej i amerykańsko-szwajcarskiej Privacy Shield. Więcej informacji znajduje się w wyczerpującym oświadczeniu o ochronie danych  Google https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Państwa prawo do informacji, sprostowania, odwołania, sprzeciwu i przenoszenia danych

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji, poprawiania i usuwania danych. W tym celu proszę skontaktować  się z nami w sposób opisany powyżej. Jeśli chcą Państwo usunąć dane, ale my nadal będziemy prawnie zobowiązani do przechowywania danych, dostęp do Państwa danych będzie ograniczony (zablokowany). To samo dotyczy sprzeciwu. Mogą Państwo skorzystać z prawa do przenoszenia danych, o ile odbiorca i my posiadamy odpowiednie możliwości techniczne.

 

Prawo do złożenia skargi

W każdej chwili mają Państwo możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.

 

Bezpieczeństwo danych / szyfrowanie

Ta strona korzysta z protokołu „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Połączenie między Państwa przeglądarką a naszym serwerem jest szyfrowane.

 

Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie. Zwykle odbywa się to w przypadku rozwoju lub dostosowywania wykorzystywanych usług. Aktualne oświadczenie o ochronie danych jest dostępne na naszej stronie internetowej. Stan niniejszego oświadczenia:  13.05.2018

 

Copyright

Wszystkie treści niniejszej strony internetowej są prawnie chronione. Wszelkie prawa posiada wyłącznie firma Rohde AG. Bez zgody Rohde AG zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie lub kopiowanie tekstów, fragmentów tekstów, grafik, zdjęć, animacji lub nagrań video. Zabronione jest kopiowanie, rozszerzanie lub zmiana tekstów w celach komercyjnych oraz ich udostępnianie osobom trzecim.

Ponadto niektóre strony zawierają obrazy, które podlegają prawu autorskiemu osób trzecich.

 

Wskazówki

Strony internetowe Rohde AG zawierają częściowo linki do innych stron internetowych. Zaznaczamy, że Rohde AG nie ponosi odpowiedzialności za strategie ochrony danych lub treści tych stron internetowych.

Rohde AG zastrzega sobie prawo do pomyłek lub zmian technicznych w dokumentacji online.

 

Marki i znaki towarowe

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Rohde AG są chronione prawem o znakach towarowych. Dotyczy to szczególnie marek, logo oraz emblematów.

 

Gwarancja

Strona internetowa Rohde AG została stworzona z zachowaniem najwyższej staranności. Mimo to nie można zagwarantować bezbłędności i dokładności zamieszczonych tam informacji. Rohde AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z pośredniego lub bezpośredniego wykorzystywania niniejszych stron internetowych, o ile szkody te nie powstały w skutek celowego działania lub poważnych zaniedbań Rohde AG.

 

Licencja

Własność intelektualna zawarta na stronach internetowych Rohde AG jak patenty, marki i prawa autorskie jest chroniona. Niniejsze strony internetowe nie udzielają licencji do użytkowania własności intelektualnej firmy Rohde AG, partnerów handlowych firmy Rohde AG oraz osób trzecich.

 

Wymagania techniczne

Adobe® Reader
Niektóre strony internetowe Rohde AG zawierają dokumenty PDF. W celu przeglądania tych dokumentów konieczny jest program Adobe® Reader, który można pobrać tutaj: http://www.adobe.com

 

Odpowiedzialność za strony Rohde AG

Rohde AG


Zakład 1:
Industriestraße 9
D-37176 Nörten-Hardenberg
Telefon: +49 (0) 5503 9860-0
Faks: +49 (0) 5503 9860-11
E-mail: info@rohde-technics.com

Zakład 2:
Maschmühlenweg 155
D-37081 Göttingen
Telefon: +49 (0) 551 34431
Faks: +49 (0) 551 374947

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Prof. Hans Georg Näder

Prezes Zarządu:
Dipl.-Ing. Günter Rohde

Siedziba sądu okręgowego:
Göttingen HRB-Nr. 3415

Numer identyfikacji podatkowej:
DE 814536959

Kontakty na świecie

Rohde AG

Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg

Tel.: +49 (0) 5503 9860-0
Faks: +49 (0) 5503 9860-11 
 
info@rohde-technics.com