Domů>> Ochrana dat

Ochrana dat

Informace o ochraně soukromí pro návštěvníky webových stránek

My, Rohde AG, Industriestraße 9, 37176 Nörten-Hardenberg, Telefon: +49 (0) 5503 9860-0, e-mail: info@rohde-technics.com, bychom vám rádi vysvětlili, jaké vaše údaje a jak na těchto stránkách zpracováváme. Máte-li jakékoli dotazy ohledně ochrany údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz@dsb-moers.de.

 

Účel, právní základ, kategorie příjemců, doba uložení zpracování údajů

Účel: Prezentace společnosti a poskytování služeb a / nebo prodejů produktů, jakož i komunikace přes internet

Účelem zpracování údajů na těchto webových stránkách jsou informace o produktech a službách naší společnosti, v kombinaci s možností pro uživatele cíleně kontaktovat kontaktní osoby.

Kromě toho zpracováváme osobní údaje podle následujících právních předpisů:

  • Článek 6 odst. 1 písm. a GDPR pro zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů.
  • Článek 6 odst. 1 písm. b GDPR pro nezbytné zpracování osobních údajů pro vyplnění smlouvy se subjektem údajů, jakož i pro provádění odpovídajících předsmluvních opatření.
  • Článek 6 odst. 1 písm. c GDPR pro nezbytné zpracování osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti, které podléháme v souladu s platnými právními předpisy EU nebo v souladu s platnými právními předpisy země, ve které je GDPR plně nebo částečně použitelné.
  • Článek 6 odst. 1 písm. f GDPR za nezbytné zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran, pokud nepřevažuje základní svoboda a základní práva a zájmy subjektu údajů. Oprávněnými zájmy jsou zejména naše obchodní zájmy, pokud jde o to, abychom mohli poskytovat naše webové stránky, bezpečnost informací, prosazování vlastních právních nároků a dodržování dalších právních ustanovení.

Z toho důvodu využíváme v rámci poskytování služeb speciálně za účelem zachování důvěrnosti servisní službu. Předání úřadům se uskutečňuje pouze v případě předložení přednostních právních předpisů. Přenos údajů do třetích zemí se nekoná.

Při vaší návštěvě webové stránky bude navázáno spojení s vaším prohlížečem. Tyto následující shromážděné informace jsou dočasně uloženy v systémových datových souborech a automaticky evidovány: IP adresa vašeho zařízení, datum a čas přístupu, jméno a URL načtených datových souborů, webové stránky, z nichž jste se dostali nebo byli převedeni na náš web (URL odkazovače), používaný prohlížeč a popřípadě operační systém vaše zařízení a jméno poskytovatele.

Uvedené údaje jsou zpracovány pro účely hladkého připojení a zabezpečení systému. Výsledná data spojení jsou automaticky smazána, obvykle po maximálně sedmi dnech. Pokud by byly webové stránky zneužity, budou údaje o protokolu, jehož další uchovávání je požadováno pro důkazní účely, uloženy, dokud nebude událost vyřešena.

 

Použití souborů cookies

Tato stránka používá tzv. soubory cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho využívání webu. Informace vygenerované cookie o vašem užívání těchto webových stránek se používají k vyhodnocení návštěvnosti webu a ke zlepšení naší nabídky informací. Právní základ pro zpracování údajů tvoří v tomto případě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR (oprávněné zájmy). Optimalizace přístupu na web je jedním z oprávněných zájmů. Získané informace slouží pouze pro interní statistické vyhodnocení a nebudou předány třetím stranám. Soubory cookies jsou smazány po dvou letech. Instalaci souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce tohoto webu. Sběr dat probíhá anonymně; shromážděné údaje nejsou vztažitelné na vaši osobu.

 

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. soubory cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho využívání webu. Právní základ pro toto zpracování tvoří váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Informace generované přes soubor cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. Aktivací anonymizace IP adresy na této webové stránce však vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Jen ve výjimečných případech je IP adresa převedena na Google server v USA v plné verzi a zkrácena až tam. Z příkazu provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace bude využívat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu, aby tyto informace pak mohla poskytnout provozovateli webových stránek. Adresa IP zprostředkovaná vaším prohlížečem službě Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google evidovala data vygenerovaná pomocí cookies a data související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a stejně tak i zpracování těchto údajů společností Google, a to tím, že si stáhnete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu a nainstalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zapojení aplikace Mapy Google
Aplikaci Mapy Google používáme k vkládání map. Přitom se prostřednictvím rozhraní (API) naváže spojení se servery společnosti Google Ireland Ltd. Společnost Google takto získá minimálně IP adresu, URL (internetovou adresu) našich stránek, datum a čas použití služby. Právním základem pro přenos těchto údajů je naše smlouva se společností Google Ireland Ltd. (https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html) podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení se smlouvou o společné odpovědnosti podle článku 26 GDPR, kterou naleznete zde: https://privacy.google.com/intl/nl/businesses/mapscontrollerterms.
V tomto ohledu navazují návštěvníci při používání aplikace Mapy Google přímý uživatelský vztah se společností Google. Další informace naleznete v podrobných zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google https://www.google.com/policies/privacy.

Propojení s YouTube

YouTube používáme pro vkládání videí (právní základ podle GDPR: článek 6 odst. 1 písm. f, provozování našich webových stránek a zohlednění zájmů subjektů údajů prostřednictvím deaktivace sledovacích funkcí v kódu YouTube). Společnost Google LLC v USA se zavázala poskytovat přiměřenou ochranu údajů pod americko-evropským a americko-švýcarským ochranným štítem. Další informace naleznete v podrobném prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Vaše právo na informace, opravu, výmaz, odvolání a přenositelnost údajů

Vaše právo na informace, opravu a výmaz údajů můžete kdykoli uplatnit. Jednoduše nás kontaktujte výše popsaným způsobem. Pokud si přejete výmaz údajů, ale my jsme stále právně povinni vaše údaje uchovávat, bude přístup k vašim údajům omezen (blokován). Totéž platí pro odvolání. Můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů, pokud jsou u příjemce a u nás k dispozici technické možnosti.

 

Právo na stížnost

Máte možnost kdykoli podat stížnost dozorovému úřadu na ochranu údajů.

 

Zabezpečení údajů / šifrování

Tyto webové stránky používají protokol „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Spojení mezi vaším prohlížečem a naším serverem je šifrováno.

 

Aktuálnost a změna tohoto Prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah tohoto prohlášení o ochraně údajů. To se zpravidla provádí s dalším vývojem nebo přizpůsobením používaných služeb. Současné znění prohlášení o ochraně údajů si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. Stav tohoto prohlášení: 13.05.2018

 

Copyright

Veškerý obsah této internetové stránky je chráněn autorským právem. Výhradním vlastníkem těchto práv je Rohde AG. Veškeré užívání nebo rozmnožování textů, textových pasáží, grafik, obrázků, animací nebo videí je bez souhlasu Rohde AG nepřípustné. Data nesmí být ke komerčním účelům jak kopírována, tak rozšiřována, měněna nebo zpřístupňována třetím osobám.

Mimoto obsahují některé stránky obrázky, které podléhají copyright třetích osob.

 

Upozornění

Internetové stránky Rohde AG obsahují částečně propojení k jiným internetovým stránkám. Poukazujeme výslovně na to, že Rohde AG není zodpovědná za strategii ochrany dat nebo obsahy těchto ostatních internetových stránek.

Rohde AG si vyhrazuje omyly a technické změny v online dokumentaci.

 

Značky a výrobní značky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny výrobní značky na Rohde AG internetových stránkách chráněny ochranou značek. Toto platí zvláště pro značky, loga a emblémy.

 

Záruka

Rohde AG internetová stránky byla sestavena s největší možnou péčí. Přesto není možné převzít záruku za bezchybnost a přesnost obsažených informací. Veškeré ručení za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo na základě používání této internetové stránky je vyloučeno, pokud se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Rohde AG.

 

Licence

Na Rohde AG internetových stránkách obsažené duševní vlastnictví, jako patenty, značky a autorská práva, je chráněné. Těmito internetovými stránkami se neuděluje žádná licence k využívání duševního vlastnictví Rohde AG, od Rohde AG pověřených obchodních zástupců nebo třetích osob.

 

Technické předpoklady

Adobe® Reader
Některé Rohde AG internetové stránky obsahují PDF dokumenty. K prohlížení těchto dokumentů potřebujete Adobe® Reader, který si můžete stáhnout zde: http://www.adobe.com

 

Zodpovědný za internetové stránky Rohde AG

 
Rohde AG


Závod 1:
Industriestraße 9
D-37176 Nörten-Hardenberg
Telefon: +49 (0) 5503 9860-0
Telefax: +49 (0) 5503 9860-11
E-mail: info@rohde-technics.com

Závod 2:
Maschmühlenweg 155
D-37081 Göttingen
Telefon: +49 (0) 551 34431
Telefax: +49 (0) 551 374947

Předseda dozorčí rady:
Prof. Hans Georg Näder

Předseda představenstva:
Dipl.-Ing. Günter Rohde

Sídlo a okresní soud:
Göttingen HRB-Nr. 3415

DIČ:
DE 814536959

Kontakt

Rohde AG

Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg

Telefon.: +49 (0) 5503 9860-0
Telefax: +49 (0) 5503 9860-11 
 
info@rohde-technics.com