Datenschutz - Rohde AG | Quality for Industry | Čeština
Domů>> Ochrana dat

Ochrana dat

Informace o ochraně soukromí pro návštěvníky webových stránek

My, Rohde AG, Industriestraße 9, 37176 Nörten-Hardenberg, Telefon: +49 (0) 5503 9860-0, e-mail: info@rohde-technics.com, bychom vám rádi vysvětlili, jaké vaše údaje a jak na těchto stránkách zpracováváme. Máte-li jakékoli dotazy ohledně ochrany údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz@dsb-moers.de.

 

Účel, právní základ, kategorie příjemců, doba uložení zpracování údajů

Účel: Prezentace společnosti a poskytování služeb a / nebo prodejů produktů, jakož i komunikace přes internet

Účelem zpracování údajů na těchto webových stránkách jsou informace o produktech a službách naší společnosti, v kombinaci s možností pro uživatele cíleně kontaktovat kontaktní osoby.

Kromě toho zpracováváme osobní údaje podle následujících právních předpisů:

  • Článek 6 odst. 1 písm. a GDPR pro zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů.
  • Článek 6 odst. 1 písm. b GDPR pro nezbytné zpracování osobních údajů pro vyplnění smlouvy se subjektem údajů, jakož i pro provádění odpovídajících předsmluvních opatření.
  • Článek 6 odst. 1 písm. c GDPR pro nezbytné zpracování osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti, které podléháme v souladu s platnými právními předpisy EU nebo v souladu s platnými právními předpisy země, ve které je GDPR plně nebo částečně použitelné.
  • Článek 6 odst. 1 písm. f GDPR za nezbytné zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran, pokud nepřevažuje základní svoboda a základní práva a zájmy subjektu údajů. Oprávněnými zájmy jsou zejména naše obchodní zájmy, pokud jde o to, abychom mohli poskytovat naše webové stránky, bezpečnost informací, prosazování vlastních právních nároků a dodržování dalších právních ustanovení.

Z toho důvodu využíváme v rámci poskytování služeb speciálně za účelem zachování důvěrnosti servisní službu. Předání úřadům se uskutečňuje pouze v případě předložení přednostních právních předpisů. Přenos údajů do třetích zemí se nekoná.

Při vaší návštěvě webové stránky bude navázáno spojení s vaším prohlížečem. Tyto následující shromážděné informace jsou dočasně uloženy v systémových datových souborech a automaticky evidovány: IP adresa vašeho zařízení, datum a čas přístupu, jméno a URL načtených datových souborů, webové stránky, z nichž jste se dostali nebo byli převedeni na náš web (URL odkazovače), používaný prohlížeč a popřípadě operační systém vaše zařízení a jméno poskytovatele.

Uvedené údaje jsou zpracovány pro účely hladkého připojení a zabezpečení systému. Výsledná data spojení jsou automaticky smazána, obvykle po maximálně sedmi dnech. Pokud by byly webové stránky zneužity, budou údaje o protokolu, jehož další uchovávání je požadováno pro důkazní účely, uloženy, dokud nebude událost vyřešena.

 

Použití souborů cookies
Tato stránka používá tzv. soubory cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho využívání webu. Informace vygenerované cookie o vašem užívání těchto webových stránek se používají k vyhodnocení návštěvnosti webu a ke zlepšení naší nabídky informací. Právní základ pro zpracování údajů tvoří v tomto případě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR (oprávněné zájmy). Optimalizace přístupu na web je jedním z oprávněných zájmů. Získané informace slouží pouze pro interní statistické vyhodnocení a nebudou předány třetím stranám. Soubory cookies jsou smazány po dvou letech. Instalaci souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce tohoto webu. Sběr dat probíhá anonymně; shromážděné údaje nejsou vztažitelné na vaši osobu.

 

Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. soubory cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho využívání webu. Právní základ pro toto zpracování tvoří váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Informace generované přes soubor cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. Aktivací anonymizace IP adresy na této webové stránce však vaše IP adresa bude předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Jen ve výjimečných případech je IP adresa převedena na Google server v USA v plné verzi a zkrácena až tam. Z příkazu provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace bude využívat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu, aby tyto informace pak mohla poskytnout provozovateli webových stránek. Adresa IP zprostředkovaná vaším prohlížečem službě Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci v plné míře využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google evidovala data vygenerovaná pomocí cookies a data související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a stejně tak i zpracování těchto údajů společností Google, a to tím, že si stáhnete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu a nainstalujete si ho: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Zapojení aplikace Mapy Google
Aplikaci Mapy Google používáme k vkládání map. Přitom se prostřednictvím rozhraní (API) naváže spojení se servery společnosti Google Ireland Ltd. Společnost Google takto získá minimálně IP adresu, URL (internetovou adresu) našich stránek, datum a čas použití služby. Právním základem pro přenos těchto údajů je naše smlouva se společností Google Ireland Ltd. (https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html) podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení se smlouvou o společné odpovědnosti podle článku 26 GDPR, kterou naleznete zde: https://privacy.google.com/intl/nl/businesses/mapscontrollerterms.
V tomto ohledu navazují návštěvníci při používání aplikace Mapy Google přímý uživatelský vztah se společností Google. Další informace naleznete v podrobných zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google https://www.google.com/policies/privacy.

 

Propojení s YouTube
YouTube používáme pro vkládání videí (právní základ podle GDPR: článek 6 odst. 1 písm. f, provozování našich webových stránek a zohlednění zájmů subjektů údajů prostřednictvím deaktivace sledovacích funkcí v kódu YouTube). Společnost Google LLC v USA se zavázala poskytovat přiměřenou ochranu údajů pod americko-evropským a americko-švýcarským ochranným štítem. Další informace naleznete v podrobném prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

LinkedIn Insights Tag
Na našem webu používáme LinkedIn Insights Tag, službu poskytovanou společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Účelem použití je analyzovat úspěšnost naší reklamy na LinkedIn. Skrze LinkedIn Insight Tag jsou shromažďovány údaje o návštěvnících webu: URL, URL referreru, IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče (user agent) a časové razítko.

IP adresy jsou kráceny nebo hashovány (pokud se používají k oslovení členů napříč zařízeními). Přímé identifikátory členů jsou odstraněny do sedmi dnů za účelem pseudonymizace údajů. Tyto zbývající pseudonymizované údaje jsou poté vymazány do 180 dnů.  Přiřadit zpracování k Vaší osobě pro nás není možné (maskování IP). Při používání nelze vyloučit přenos dat do společnosti LinkedIn Corporation v USA. Údaje jsou přenášeny do USA pouze v případě, že jsou splněny požadavky čl. 44 ff. GDPR.

Právní základ pro tento postup tvoří Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna změnit prostřednictvím nastavení našeho nástroje pro souhlas (tzv. consent tool) nebo vznést námitku proti zpracování prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Dále můžete, pokud vlastníte profil na LinkedIn, nastavit pro Váš profil sběr dat centrálně pro všechny weby s technologií LinkedIn v nastavení LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising
Informace o ochraně dat u LinkedIn najdete zde:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Facebook pixel
Na našich webových stránkách používáme službu „Facebook pixel“ od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Právní základ pro tento postup tvoří Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Použití pixelu můžete kdykoli s účinkem do budoucna zamítnout. Za tímto účelem přejděte do nastavení souborů cookie. [Link]

S Facebook pixelem můžeme následně po Vaší návštěvě našich webových stránek zobrazovat relevantní reklamy na Facebooku, pokud jste uživatelem Facebooku. Například pokud máte zájem o některé produkty z našeho sortimentu. Pomocí Facebook pixelu lze měřit i cestu zpět, například pokud kliknete na jednu z našich reklam na Facebooku a dostanete se tak na náš web. Celkově bychom chtěli mít pod kontrolou reklamní efekt na Facebooku a optimalizovat tak reklamní materiál.

Nedochází však k propojení s Vašim účtem u nás nebo s jinými službami. Další upozornění týkající se ochrany údajů naleznete na https://www.facebook.com/policy. Jako uživatel Facebooku můžete také v rámci Facebooku ovládat, jaké reklamy se Vám mají zobrazovat. Při použití pixelu nelze vyloučit přenos dat do USA. Údaje jsou přenášeny do USA pouze v případě, že jsou splněny požadavky čl. 44 ff. GDPR.

 

Microsoft Advertising
Rádi bychom zjistili, které z našich reklam ve vyhledávači reklam společnosti Microsoft vedly k akcím uživatelů na našem webu, například k objednávkám. To slouží k optimalizaci naší online nabídky.

Právní základ tvoří s ohledem na použití souborů cookies Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. K tomuto účelu používáme „Bing Ads“, službu společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Pokud kliknete na reklamu v Bingu, do Vašeho zařízení se uloží cookie. Pokud se poté dostanete na definovanou stránku na našem webu, můžeme ji použít k určení vztahu mezi reklamou a zamýšleným efektem („měření konverzí“).

Můžeme měřit pouze celkový počet dosažených konverzí. V této souvislosti nejsou společnosti Microsoft předávány žádné osobní údaje. Sledování Bing Ads můžete zamítnout deaktivací nastavení cookies ve svém prohlížeči. Případně použijte službu opt-out společnosti Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně dat naleznete zde: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

Newsletter
Účelem newsletteru je informovat vás o nových produktech a službách naší společnosti. Údaje nebudou předávány třetím stranám. Při registraci k odběru newsletteru se používá tzv. double opt-in postup, tj. musíte aktivně potvrdit své přání dostávat newsletter kliknutím na odkaz v zaslaném e-mailu. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz "Odhlásit odběr" nebo zasláním žádosti o odhlášení e-mailem na adresu marketing@rohde-technics.com.

 

Vaše právo na informace, opravu, výmaz, odvolání a přenositelnost údajů

Vaše právo na informace, opravu a výmaz údajů můžete kdykoli uplatnit. Jednoduše nás kontaktujte výše popsaným způsobem. Pokud si přejete výmaz údajů, ale my jsme stále právně povinni vaše údaje uchovávat, bude přístup k vašim údajům omezen (blokován). Totéž platí pro odvolání. Můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů, pokud jsou u příjemce a u nás k dispozici technické možnosti.

 

Právo na stížnost

Máte možnost kdykoli podat stížnost dozorovému úřadu na ochranu údajů.

 

Zabezpečení údajů / šifrování

Tyto webové stránky používají protokol „Hypertext Transfer Protocol Secure“ (https). Spojení mezi vaším prohlížečem a naším serverem je šifrováno.

 

Aktuálnost a změna tohoto Prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah tohoto prohlášení o ochraně údajů. To se zpravidla provádí s dalším vývojem nebo přizpůsobením používaných služeb. Současné znění prohlášení o ochraně údajů si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. Stav tohoto prohlášení: 13.05.2018

 

Copyright

Veškerý obsah této internetové stránky je chráněn autorským právem. Výhradním vlastníkem těchto práv je Rohde AG. Veškeré užívání nebo rozmnožování textů, textových pasáží, grafik, obrázků, animací nebo videí je bez souhlasu Rohde AG nepřípustné. Data nesmí být ke komerčním účelům jak kopírována, tak rozšiřována, měněna nebo zpřístupňována třetím osobám.

Mimoto obsahují některé stránky obrázky, které podléhají copyright třetích osob.

 

Upozornění

Internetové stránky Rohde AG obsahují částečně propojení k jiným internetovým stránkám. Poukazujeme výslovně na to, že Rohde AG není zodpovědná za strategii ochrany dat nebo obsahy těchto ostatních internetových stránek.

Rohde AG si vyhrazuje omyly a technické změny v online dokumentaci.

 

Značky a výrobní značky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny výrobní značky na Rohde AG internetových stránkách chráněny ochranou značek. Toto platí zvláště pro značky, loga a emblémy.

 

Záruka

Rohde AG internetová stránky byla sestavena s největší možnou péčí. Přesto není možné převzít záruku za bezchybnost a přesnost obsažených informací. Veškeré ručení za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo na základě používání této internetové stránky je vyloučeno, pokud se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Rohde AG.

 

Licence

Na Rohde AG internetových stránkách obsažené duševní vlastnictví, jako patenty, značky a autorská práva, je chráněné. Těmito internetovými stránkami se neuděluje žádná licence k využívání duševního vlastnictví Rohde AG, od Rohde AG pověřených obchodních zástupců nebo třetích osob.

 

Technické předpoklady

Adobe® Reader
Některé Rohde AG internetové stránky obsahují PDF dokumenty. K prohlížení těchto dokumentů potřebujete Adobe® Reader, který si můžete stáhnout zde: http://www.adobe.com

 

Zodpovědný za internetové stránky Rohde AG

 
Rohde AG


Závod Nörten-Hardenberg:
Industriestraße 9
D-37176 Nörten-Hardenberg
Telefon: +49 (0) 5503 9860-0
Telefax: +49 (0) 5503 9860-11
E-mail: info@rohde-technics.com

Závod Göttingen:
Maschmühlenweg 155
D-37081 Göttingen
Telefon: +49 (0) 551 34431
Telefax: +49 (0) 551 374947

Předseda dozorčí rady:
Prof. Hans Georg Näder

Předseda představenstva:
Dipl.-Ing. Günter Rohde

Sídlo a okresní soud:
Göttingen HRB-Nr. 3415

DIČ:
DE 814536959

Kontakt

Rohde AG

Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg

Telefon.: +49 (0) 5503 9860-0
Telefax: +49 (0) 5503 9860-11 
 
info@rohde-technics.com