Gegevensbescherming - Rohde AG | Quality for Industry | Nederlands
Thuis>> Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Privacyinformatie voor bezoekers van de website

Wij, de Rohde AG, Industriestrasse 9, 37176 Nörten-Hardenberg/Duitsland, Tel.: +49 (0) 5503 9860-0, E-Mail: info@rohde-technics.com, willen u in detail uitleggen welke gegevens wij van u op deze website verwerken. Als u vragen hebt over gegevensbeveiliging, staat onze functionaris voor gegevensbescherming op dsb@hufenbach.de  (www.hufenbach.de) u graag ter beschikking.

 

Doel, rechtsgrondslag, categorieën van ontvangers, duur van de gegevensverwerking

Doel: Presentatie van de onderneming en prestatie van diensten en/of verkoop van producten, evenals communicatie via internet

Het doel van de gegevensverwerking op deze website is de informatie over producten en diensten van onze onderneming, in combinatie met de mogelijkheid van gebruikers om gericht contact te kunnen maken met de contactpersonen in het huis.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Artikel 6 lid 1 lit. b AVG voor de verwerking van persoonsgegevens met instemming van de betrokkene.
  • Artikel 6 lid1 lit. b AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om een contract met de betrokkene te vervullen en de bijbehorende precontractuele maatregelen uit te voeren.
  • Artikel 6 lid 1 lit. c AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op alle toepasselijke EU-wetgeving of onder toepasselijke wetgeving van een land waarin de AVG volledig of gedeeltelijk van toepassing is.
  • Artikel 6 lid 1 lit. f AVG voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van ons of derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en fundamentele rechten en belangen van de betrokkene vooropstaan. Legitieme belangen zijn in het bijzonder onze zakelijke belangen bij het kunnen aanbieden van onze website, informatiebeveiliging, de handhaving van onze eigen juridische claims en de naleving van verdere wettelijke bepalingen.

Hiertoe gebruiken we in het kader van de dienstverlening afzonderlijk tot vertrouwelijkheid en op gegevensbescherming verplichte dienstverleners in. Een overdracht aan autoriteiten vindt alleen plaats in het geval van prioritaire wetgeving. Er is geen overdracht van gegevens naar derde landen.

Wanneer u de website bezoekt, wordt u verbonden met uw browser. De hier verzamelde informatie wordt tijdelijk in systeembestanden opgeslagen en automatisch vastgelegd geregistreerd: het IP-adres van uw apparaat, de datum en het tijdstip van de toegang, naam en URL van de opgehaalde bestanden, de website van waaruit de toegang werd verkregen of van waaruit u naar onze site bent geleid (Referrer-URL), de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw provider.

De genoemde gegevens worden door ons met het oog op een soepele verbindingsopbouw en systeembeveiliging verwerkt. De resulterende verbindingsgegevens worden automatisch gewist en meestal voor een maximum van zeven dagen opgeslagen. Als de website wordt misbruikt, worden log-gegevens diens bewaring voor bewijsdoeleinden vereist zijn, bewaard totdat het incident is opgelost.

 

Gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gebruikt om het bezoekgedrag van de website te evalueren en om ons aanbod aan informatie te verbeteren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 lit. f AVG (legitieme belangen). De optimalisatie van de website is zo'n legitiem belang. De verkregen informatie is alleen voor interne statistische evaluatie en zal niet worden doorgegeven aan derden. De cookies worden gewist na 2 jaar. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. De gegevensverzameling gebeurt anoniem; de verzamelde gegevens zijn niet gebaseerd op uw persoon.

 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten " cookies ", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid  1 lit. a AVG. De informatie die door de cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere contractuele partijen betreffende de Europese Economische Ruimte gekort.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden gestuurd alsook de verwerking van deze gegevens door Google, door de op de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Integratie van Google Maps
We gebruiken Google Maps voor het integreren van kaarten. Hier maakt een interface (API) een verbinding met servers van Googe Ireland Ltd. Ten minste het IP-adres, de URL (internetadres) van onze website en de datum/tijd van het gebruik worden doorgegeven aan Google. De juridische basis voor de overdracht is ons contract met Google Ireland Ltd. (https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html) volgens art. 6 par. 1 lid. b) AVG samen met een gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst volgens artikel AVG, die u hier terug kunt vinden: https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms.
In dat opzicht gebruiken bezoekers Google Maps in een directe relatie met Google. Meer informatie is te vinden in het gedetailleerde privacybeleid van Google https://www.google.com/policies/privacy.

 

Integratie van YouTube
We gebruiken YouTube voor het embedden van video's (rechtsgrondslag in overeenstemming met artikel 6 lid 1 f AVG) met de werking van onze website en de overweging van de belangen van de betrokkenen door de trackingfuncties in de YouTube-code te deactiveren). Google Ireland Ltd. heeft zich ertoe verbonden passende gegevensbescherming  te bieden onder het Amerikaans-Europees en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield. Raadpleeg voor meer informatie het gedetailleerde privacybeleid van Google https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Matomo
Wij gebruiken de Matomo software om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te evalueren. Deze belangen zijn gerechtvaardigd in het kader van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO. De gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt doorgegeven aan onze servers en samengevat in pseudonieme gebruiksprofielen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren en om ons in staat te stellen onze website in overeenstemming met de behoeften te ontwerpen. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven. In geen geval zal het IP-adres worden gekoppeld aan andere gegevens over de gebruiker. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat ze niet kunnen worden toegewezen (IP-masking).

 

LinkedIn Insights Tag
Wij plaatsen LinkedIn Insights Tag op onze website, een dienst die wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Het doel van het gebruik is om het succes van onze advertenties op LinkedIn te analyseren. Door de LinkedIn Insight Tag worden gegevens over bezoekers van de website verzameld: URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempel.

De IP-adressen worden verkort of (indien gebruikt om leden over apparaten heen te bereiken) gehasht. De directe identificatoren van de leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen gewist.  Voor ons kan de verwerking niet aan uw persoon worden toegewezen (IP-masking). Bij het gebruik is de overdracht van gegevens aan LinkedIn Corporation in de VS niet uitgesloten. Een gegevensoverdracht aan de VS gebeurt alleen indien aan de vereisten van Art. 44 e.v. AGV zijn voldaan.

Wij plaatsen met "Facebook-Pixel" op onze website, een dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De rechtsgrondslag voor het gebruik is uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 lit. a AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de pixel met werking voor de toekomst. Ga hiervoor naar de cookie-instellingen. [Link]

 

Facebook-Pixel
Wij plaatsen met "Facebook-Pixel" op onze website, een dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De rechtsgrondslag voor het gebruik is uw toestemming op basis van art. 6 par. 1 lit. a AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de pixel met werking voor de toekomst. Ga hiervoor naar de cookie-instellingen. [Link]

Een koppeling met uw rekening bij ons of een koppeling met andere diensten vindt niet plaats. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden onder https://www.facebook.com/policy. Als Facebook-gebruiker kunt u binnen Facebook ook bepalen welke advertenties aan u worden getoond. Bij het gebruik van de pixel kan niet worden uitgesloten dat gegevens worden overgedragen aan de VS. Een gegevensoverdracht aan de VS gebeurt alleen indien aan de vereisten van Art. 44 e.v. AGV zijn voldaan.

 

Microsoft Advertising
Wij zouden willen nagaan welke van onze advertenties op de zoekmachine Advertising van Microsoft hebben geleid tot acties van gebruikers op onze website, bijv. tot bestellingen. Dit dient om ons online aanbod te optimaliseren.

Als gevolg van het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. a AVG. Voor dit doel gebruiken wij "Bing Ads", een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Wanneer u op een weergave in Bing klikt, wordt een cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u vervolgens op een bepaalde pagina van onze website terechtkomt, kunnen wij dit gebruiken om de relatie tussen de advertentie en het beoogde effect te bepalen. ("conversiemeting").

Wij kunnen alleen het totale aantal gerealiseerde conversies meten. In dit verband worden geen persoonsgegevens aan Microsoft doorgegeven. U kunt bezwaar maken tegen het volgen van Bing Ads door de instelling van cookies in uw browser uit te schakelen. U kunt ook de afmeldingsdienst van Microsoft gebruiken: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. U kunt de privacyverklaring van Microsoft hier vinden: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

Newsletter
Het doel van het versturen van de nieuwsbrief is om u te informeren over nieuwe producten en diensten van ons bedrijf. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief wordt de zogenaamde double opt-in procedure gebruikt, d.w.z. dat u uw aanmelding voor de nieuwsbrief actief moet bevestigen door op de link te klikken in de e-mail die u wordt toegestuurd. U kunt zich te allen tijde afmelden door op de link "Afmelden" te klikken. U kunt ook een verzoek tot uitschrijving per e-mail sturen naar marketing@rohde-technics.com.

 

Uw recht op informatie, correctie, annulering, weerspraak en gegevensportabiliteit

U kunt op elk moment uw recht op informatie, correctie en verwijdering van gegevens uitoefenen. Neem gewoon contact met ons op zoals hierboven beschreven. Als u een gegevensverwijdering wilt, maar we nog wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren, wordt de toegang tot uw gegevens beperkt (geblokkeerd). Hetzelfde geldt voor een weerspraak. U kunt uw recht op gegevensportabiliteit uitoefenen, op voorwaarde dat de technische opties bij de ontvanger en bij ons ter beschikking staan.

 

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

 

Gegevensbeveiliging / Codering

Deze website maakt gebruik van "Hypertext Transfer Protocol Secure" (https). De verbinding tussen uw browser en onze server is gecodeerd.

 

Actualiteit en wijziging van deze toelichting op de gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van dit privacybeleid te wijzigen. Dit gebeurt meestal met de verdere ontwikkeling of aanpassing van de gebruikte diensten. Het huidige privacybeleid is te bekijken op onze website. Status van deze uitleg: 22.05.2018

 

Copyright

Alle inhoud op deze internetpagina's is beschermd door auteursrecht. Deze rechten komen uitsluitend toe aan Rohde AG. Ieder gebruik en iedere verveelvoudiging van teksten, tekstdelen, grafieken, afbeeldingen,
animaties of video's zonder toestemming van Rohde AG is verboden. De gegevens mogen niet voor commercieel gebruik worden gekopieerd, verspreid, veranderd of toegankelijk voor derden gemaakt worden.
Enkele pagina's bevatten bovendien afbeeldingen die onder het auteursrecht van derden vallen.

 

Opmerkingen

De internetpagina's van Rohde AG bevatten deels koppelingen naar andere internetpagina's. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat Rohde AG niet verantwoordelijk is voor de gegevensbeveiligingsstrategieën of inhoud van deze andere internetpagina's.
Fouten en technische wijzigingen in de online-documentatie zijn voorbehouden aan Rohde AG.

 

Merken en merksymbolen

Voor zover niet anders aangegeven, zijn alle merken op de internetpagina's van Rohde AG merkrechtelijk beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor merken, logo's en emblemen.

 

Garantie

De internetpagina's van Rohde AG zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden gegeven op nauwkeurigheid en vrijheid van fouten van de opgenomen informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect uit het gebruik van deze internetpagina's voortvloeit, is uitgesloten, voor zover deze niet voortkomt uit opzet of grove nalatigheid van Rohde AG.

 

Licentie

Het op de internetpagina's van Rohde AG opgenomen geestelijk eigendom zoals patenten, merken en auteursrechten is beschermd. Door deze webpagina's wordt geen licentie verleend tot gebruik van dit geestelijk eigendom van Rohde AG, de handelspartners van Rohde AG of derden.

 

Technische vereisten

Adobe® Reader
Enkele internetpagina's van Rohde AG bevatten PDF-documenten. Om deze documenten te kunnen bekijken, hebt u Adobe® Reader nodig. Dit programma kunt u hier downloaden:
http://www.adobe.com

 

Verantwoordelijk voor de internetpagina's van Rohde AG

 

Rohde AG

 

Fabriek Nörten-Hardenberg: 
Industriestraße 9
D-37176 Nörten-Hardenberg
Telefoon: +49 (0) 5503 9860-0
Fax: +49 (0) 5503 9860-11
E-mail: info@rohde-technics.com

Fabriek Göttingen: 
Maschmühlenweg 155
D-37081 Göttingen
Telefoon: +49 (0) 551 34431
Fax: +49 (0) 551 374947

Voorzitter van de raad van toezicht:
Dipl.-Ing. Günter Rohde

Raad van bestuur:
Dipl.-Kfm. (FH) Carsten Hennig

Voorzitter van de Raad van Commissarissen:
Dr. Christian Eberl

Vestiging en rechtszetel: 
Göttingen HRB-Nr. 3415

BTW nummer: 
DE 814536959

Date of this information: April 1, 2024

Contact

Rohde AG

Industriestrasse 9
D - 37176 Nörten-Hardenberg

Теl.:  +49 (0) 5503 9860-0
Fax: +49 (0) 5503 9860-11 
 
info@rohde-technics.com